Centar za poslovnu edukaciju i preduzetništvo PRO EDUCA

12/06/2005 0

Centar za poslovnu edukaciju i preduzetništvo “PRO EDUCA” je nevladina organizacija iz Banje Luke, osnovana u avgustu ove godine, sa ciljem da pomogne razvoju preduzetništva, osnivanju novih preduzeća i samostalnih radnji kroz ekonomske, pravne savjete i edukaciju. Ovom prilikom razgovarali smo sa izvršnim direktorom Pro Educa-e i nastojali sa saznamo nešto više o ciljevima i planovima ove nevladine organizacije.

Možete li nam reći nešto više o razlozima osnivanja Pro Educe?

Centar za poslovnu edukaciju i preduzetništvo Pro Educa osnovan sa ciljem da pomogne razvoju preduzetništva, bude podrška pri osnivanju novih preduzeća i samostalnih radnji kroz ekonomske, pravne savjete i edukaciju.

Ali prije svega, cilj nam je razvijanje svijesti o potrebi za stalnom edukacijom i usavršavanjem, jer činjenica je da se samo na taj način može održati korak sa vremenom i odgovoriti na izazove koji su stalno pred nama.

Na koji način ćete realizovati Vaše ciljeve i zadatke?

Prije svega, zamisao nam je da polaznicima naših kurseva i seminara omogućimo da čuju najkvalitetnije predavače iz regije i EU koji će im pomoći svojim praktičnim znanjima da steknu određena znanja i vještine, ali i da savladaju neke od problema sa kojima se susreću. Takođe, želimo da kod ljudi pobudimo svijest o značaju i potrebi za stalnim usavršavanjam i edukacijom kako na svim nivoima menadžmenta tako i kod svih zaposlenih, jer bi na taj način olakšali sebi put za postizanje uspjeha, napredovanje i praćenje savremenih trendova. Iskreno vjerujemo da će uskoro doći vrijeme da će znanje i stalno napredovanje biti presudna stvar za uspjeh i osnovni kriterijum pri zapošljavanju i napredovanju na radnom mjestu.

Koje su Vaše trenutne aktivnosti?

Trenutno je u toku upis prve generacije polaznika Specijalističkog kursa za poslovne sekretare, koji će početi sa radom 12. decembra. Cilj kursa je da se polaznicima prezentuju određena znanja i vještine koje će im pomoći da unaprijede svoje poslovanje (ukoliko su trenutno zaposleni na tom radnom mjestu), a za one druge da im pomogne prilikom zapošljavanja.

Da li možda već sada imate viziju, gdje se vidite kroz koju godinu?

Naša vizija, kojoj ćemo težiti i nastojati da dobijemo njenu tržišnu potvrdu, su najperspektivniji, najatraktivniji, najsavremeniji i najkvalitetniji edukativni programi i izgradnja snažnog i stabilnog edukativnog centra koji će biti ključni akter u usavršavanju i edukaciji ljudi kroz specijalističke škole, seminare i kurseve za što kvalitetnije obavljanje poslova. Takođe, želimo da svako ko se pridruži našem timu osjeti svoj lični doprinos zajedničkom uspjehu i ostvari svoj individualni napredak.

Ostavite komentar »