Prva konferencija PRO RS-a

01/08/2007 0

Korporativno upravljanje, networking, te strateško komuniciranje u funkciji privlačenja stranih investicija, neke su od tema Prve PR konferencije Udruženja za odnose sa javnošću RS (PRO RS), koja je održana 15. decembra u Banjaluci.

Otvarajući konferenciju, Maja Šukalo, Predsjednik Udruženja za odnose sa javnošću RS, istakla je važnost misije udruženja u smislu unapređenja oblasti odnosa s javnošću i komunikacijskog menadžmenta.

"Jedan od ciljeva je da se radi i na edukaciji i obrazovanju kako članova, tako i ostale javnosti", kazala je Šukalo dodajući da je s tim ciljem organizovana i ova prva konferencija. Predavači na prvoj konferenciji Udruženja za odnose sa javnošću bili su vrhunski stručnjaci iz oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću iz Srbije i Slovenije, i to: Leonard F. Peklar, Milica Slijepčević, Eldina Knez, Zoran Kovački, te Dragana Đurica.

Konferencija je izazvala veliko interesovanje, što potvrđuje učešće brojnih članova Udruženja, te brojnih gostiju i novih članova, posebno portparola iz opština, vladinih institucija, PR menadžera i drugih zaposlenih u oblasti odnosa s javnošću

Konferencija je počela predavanjem Leonarda F. Peklara, na temu "Povjerenje kao imperativ korporativnog upravljanja".

Milica Slijepčević, specijalista menadžer za odnose s javnošću u kabinetu generalnog direktora kompanije "Dunav osiguranje", upoznala je učesnike konferencije sa Nacionalnim projektom "Miloš Pavlović" kao komunikacijskim modelom koji je korišten u cilju promocije novog imidža i identiteta Srbije.

Eldina Knez je u okviru svog predavanja o kompetitivnoj prednosti na ličnom i korporativnom nivou, predstavila osnovne principe i značaj networkinga u savremenom poslovanju.

Mr Dragana Đurica predstavila je Agenciju za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA), kao i značaj strateškog komuniciranja u svrhu privlačenja stranih investitora. Osnovna aktivnost agencije je promocija Srbije u inostranstvu kao zemlje koja nudi mnoge pogodnosti za ulaganja i pronalaženje poslovnih partnera.

Zoran Kovački je prezentovao modele kojima Opština Zrenjanin privlači domaće i strane investitore kao i ideju Biznis Inkubator Centra koji je stvoren sa ciljem povećanja zaposlenosti u zrenjaninskoj opštini.

Ostavite komentar »