Otvoreno Savjetovalište o HIV/AIDS-u

07/10/2007 0

Udruženje građana "Akcija protiv SIDE"otvorilo je Savjetovalište o HIV/AIDS-u i drugim polno prenosivim bolestima, Savjetovalište radi svakim radnim danom od 10 do 19 časova, u ulici Braće Pantića br. 6, 78 000 Banja Luka

Pored Savjetovališta, udruženje se bavi i edukacijom mladih po pitanju prevencije HIV/AIDS-a i drugih polno prenosivih bolesti, posljedicama injekcionog korištenja narkotika te kroz kreativne radionice nastoji mladima predočiti osnovne informacije kako bi se smanjila stigma i diskriminacija prema osobama koje žive sa HIV/AIDS-om.

Jedna od aktivnosti Udruženja je i pružanje psihosocijalne podrške osobama koje žive sa HIV/AIDS-om i hepatitisom C, a radi se u saradnji sa Klinikom za Infektivne bolesti Banja Luka.

Ostavite komentar »