Mali akcionari Rafinerije Brod ostali bez 36 odsto akcija

10/03/2007 0

Skupština akcionara Rafinerije nafte Brod juče je usvojila odluku o pokrivanju iskazanog gubitka u iznosu od 172 278 147 KM na teret osnovnog kapitala za 148 198 818 KM, 23 102 261 KM na teret statutarnih rezervi, te 977 068 KM na teret drugih rezervi.

Osnovni kapital Rafinerije poslije smanjena iznosi 262 914 061 KM. Kako se navodi u Odluci, do koje je došao capital.ba, društvo će po osnovu druge emisije emitovati 262 914 061 redovne akcije klase A, nominalne vrijednosti 1,00 KM.

Svakom akcionaru će se broj akcija smanjiti srazmjerno dosadašnjem učešću. Predsjednik Skupštine akcionara Ljubomir Klincov procijenio je da će akcionari izgubiti oko 36 odsto akcija.

Ova tačka dnevnog reda izazvala je najveću pažnju akcionara, piše novinar capital. ba koji je prisustvovao Skupštini. Mali akcionari prihvatili su da je odluka novog vlasnika zakonski utemeljena i osnovana, ali su bili protiv načina na koji je urađeno.

Glasali su protiv, ali njihovih četiri odsto glasova jednostavno nije moglo promijeniti stvari s obzirom da je predstavnik državnog kapitala Slavica Bogdanović u rukama imala 80 odsto akcija.

Mali akcionari pitali su kako je moguće vršiti smanjivanje, bez realne procjene vrijednosti kapitala. “Treba uraditi realnu procjenu vrijednosti Rafinerije.

Ovim se želi što više smanjiti kapital, da bi se kasnije sa što manje novca mogla izvršiti dokapitalizaciju”, rekao je jedan od akcionara koji se nije predstavio.

Na pitanje zar nije pravičnije da se išlo na smanjene nominalne vrijednosti akcija, odgovoreno je da dalje smanjene od 1,00 KM nije moguće po zakonu.

Predsjednik Skupštine akcionara Ljubomir Klincov, koji je do danas bio I predsjednik privremenog NO Rafinerije branio je poteze ruskog partnera – da je kapital rafinerije I bez procjene sigurno manji, te ako je sada potcijenjen poslije će se svakako akcionari biti na dobitku. “Jeste da je lаkše dokapitalizovati manji kapital.

NO je ovo imao u vidu. Ruski parner nam je izašao u susret I nije tražio čišćenje u aktivi. To je korektno od njega, jer bi još bilo gore, na ovaj način mali akcionari su ustvari počašćeni”, rekao je Klincov.

Jedan od akcionara ga upitao ako je tako sve dobro zašto je onda Kristal invest fond u kojem je on direktor, rasprodao svoje akcije u Rafineriji.

Mali akcionari su pitali kada će vidjeti Ugovor o prodaji Naftne industrije I zašto je on tajan. Prisutni predstavnici Njeftegazinkora su odgovorili da to nije pitanje za njih, već za one koji su potpisali ugovor, odnosno njihove šefove I Vladu.

Rekli su da je indiskretno postavljati pitanje koje još vlasnik Njeftegazinkora, pored ruske državne kompanije Zarubežnjeft na koju se stalno pozivaju, ali koja drži samo 40 odsto akcija.

Akcionari su usvojili I petogodišnju Poslovnu politiku Rafinerije od 2007.-2012. Godinu, koju je ruski partner sastavio bukvalno na manje od tri I po stranice.

Jedan od poteza koji se predviđa je da rusi u RS osnivaju trgovinsku kompaniju, koja će ući u grupu kćerki preduzeća kojima upravlja Njeftagazinkor. Cilj osnivanja je kako se navodi obezbjeđenje isporuke sirovina I prodaje proizvoda Rafinerija ulja I Rafinerije nafte.

Akcionari nisu dobili konkretan odgovor da li ova znači da će Rafinerija za ovu kompaniju raditi samo uslužnu preradu nafte.

Novi većinski vlasnik se oglušio o zahtjeve akcionara koji zajedno drže 20 odsto kapitala, i danas u novu upravu društva nije imenovao nijednog njihovog predstavnika.

Privremeni NO Rafinerije je na Skupštini razriješen dužnosti, a imenovana su nova tri člana Upravnog I pet članova Nadzornog odbora. Svi su predstavnici Njeftegazinkora.

Skupština je izglasala povlačenje tužbe protiv ad Petrol Banjaluka, kojim je potraživano 19,2 miliona KM. Usvojen je novi Statut, te Poslovnik o radu Skupštine.

Usvojeni su izvještaji o poslovanju Rafinerije I reviziji poslovanja u 2006. Godini. Na kraju sjednice, kada je došla na red tačka o visini naknade članovima UO I NO, predstavnik ruske kompanije Slavko Šćepanović, rekao je da “s obzirom da su svi članovi uprave iz Njeftegazinkora, ruski partner se odriče naknade za njihov rad”.

Prisutni radnici Rafinerije bili su vidno oduševljeni njihovom velikodušnošću. Predstavnica državnog kapitala Slavica Bogdanović rekla je da je novac od prodaje Naftne industrije prebačen iz Rusije na račun korespondenske banke Vlade RS, odnosno na račun Nove banke.

“Ovim je omogućeno da se izmire I zaostale obaveze prema radnicima. To će biti urađeno u narednih 15 – do 20 dana”, rekla je Bogdanović.

Ona je istakla da današnja sjednica, prenos upravljana I vlasništva na ruskog partnera predstavlja finalizaciju velikog projekta koji je Vlada vodila u poslednje vrijeme.

Na pitanje novinara kako je glasala na skupština iako su Njeftegazinkor upisani kao vlasnici Bogdanović je rekla da je kao presjek vlasništva u Centralnom registru uzet dan sazivanje Skupštine akcionara.

Izvor:capital.ba

Ostavite komentar »