Neophodne hitne ekonomske reforme

10/17/2007 0

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić, premijeri RS Milorad Dodik i FBiH Nedžad Branković, te gradonačelnik distrikta Brčko Mirsad Đapo potpisali su juče dokument “Naša platforma za akciju” u kome se ističe da hitne ekonomske reforme ne mogu čekati dok ne budu riješeni krupni politički sporovi.

“Privlačenje ulaganja, otvaranje radnih mjesta i poboljšanje životnog standarda predstavljaju naše najznačajnije i hitne izazove, jer smo opredijeljeni da ekonomski rast bude jedan od naših ključnih ciljeva”, navodi se u dokumentu, koji je potpisan u koordinaciji sa OHR-om i Delegacijom Evropske komisije u BiH.

Potpisnici su ovim činom dali punu podršku unapređenju fiskalne koordinacije i stabilnosti, tako što će postići dogovor o formuli za raspodjelu prihoda, koja će biti u skladu sa principima jednostavnosti, jasnosti i pravičnosti, utvrditi pravni osnov za osnivanje fiskalnog savjeta kao sredstva definisanja i provođenja sveobuhvatnih ciljeva fiskalne politike različitih niova vlasti, racionalizovati programe socijalnih izdvajanja radi unapređenja njihove efikasnosti i smanjiti udio javne potrošnje u bruto društvenom proizvodu.

Prihvaćena je i obaveza stvaranja boljeg poslovnog okruženja ukidanjem administrativnih prepreka, poboljšanjem operativnosti finansijskog sektora, kvalitetnijom integracijom sistema nadzora bankarskog sektora, tržišta vrijednosnim papirima i djelatnostima osiguranja, kao i daljim podsticanjem otvaranja tržišta i nesmetanog protoka robe, usluga i kapitala, te ukidanjem prepreka za mobilnost radne snage, uključujući modernizaciju zakonodavstva u oblasti rada, penzijskog i socijalnog osiguranja.

Treća obaveza potpisnika ovog dokumenta odnosi se na promociju drugih reformi kojima se obezbjeđuje održivi razvoj BiH, promovisanjem razvoja konkurentnog i dinamičnog sektora poljoprivrede i prehrambene industrije, podrškom inicijativama za brži rast privrede, aktivnim učešćem u izradi Srednjoročne razvojne strategije za period 2008-2013. godina i određivanjem daljih prioriteta za održivi ekonomski razvoj BiH.

Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak rekao je na konferenciji za novinare da je BiH sada potrebno da dobije politički podsticaj kako bi ovaj dokument dobio zasluženu pažnju u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Špirić je naglasio da je današnji otvoreni politički i ekonomski dijalog ukazao na neuralgične tačke bosanskohercegovačke ekonomije i modalitete unapređenja fiskalne koordinacije u BiH, putem formiranja fiskalnog savjeta BiH i usvajanja budŸeta na svim nivoima u BiH do kraja ove godine. Branković je izrazio nadu da ovaj dokument neće ostati “mrtvo slovo na papiru” i da BiH u skladu sa svojim resursima i potencijalima može ostvariti ekonomski progres.

On je najavio da će 1. novembra u Banjaluci razgovarati sa predsjednikom Vlade RS Miloradom Dodikom o budućoj saradnji entitetskih vlada. Dodik je rekao da je RS “partner bez ostatka u narednim ekonomskim reformama u BiH”, navodeći da je stopa privrednog rasta u RS i FBiH veća nego u regionu. On je potvrdio spremnost Vlade RS da učestvuje u formiranju fiskalnog savjeta BiH i donošenju zakona o toj instituciji, u skladu sa Ustavom BiH i ustavima entiteta.

Gradonačelnik distrikta Brčko Mirsad Đapo potvrdio je podršku platformi i dodao da Brčko “ne može ostati pusto ostrvo u BiH”.

Šef Delegacije Evropske komisije u BiH Dimitris Kurkulas rekao je da Evropska komisija pruža punu podršku ekonomskim reformama u BiH.

On je ukazao na prisutnu dilemu da li će se integrcija BiH u evroatlantske strukture i tokove odvijati prema pravilima EU ili će taj proces BiH morati sama da provede.

Izvor:capital.ba

Ostavite komentar »