BANJALUČKA PIVARA: Želje i realnost

12/04/2007 0

Jedini ponuđač na objavljenom tenderu za kupovinu 53,81 odsto državnog kapitala Banjalučke pivare bio je fond “Altima partners LLP” iz Londona.

Istoimena kupovina za 23 miliona KM obavljena je još 2005. godine. Danas, direktor Banjalučke pivare, Nikolas Peni, kao osnovni razlog za loše poslovanje pivare navodi otvorenost BH tržišta.

Takođe, Peni u BH štampi navodi i njegova skorašnja istraživanja vezana za uslove poslovanja pivarske industrije u BiH. Ukoliko razmislimo, pomalo je tužno što su ta istraživanja otpočela kada i borba pivare za njen opstanak.

Možemo li povjerovati da je ozbiljan investicioni fond iz nama (u svakom smislu) daleke Velike Britanije, kupio i donio odluku o investiranju u preduzeće, a da pri tome nije razmotrio osnovne uslove poslovanja u zemlji u kojoj se dato preduzeće nalazi?

Zasigurno, nije se mogao osloniti ni na tržišne uslove u Velikoj Britaniji. Nakon kupovine Banjalučke pivare, nova uprava je najavila osvajanje liderske pozije na tržištu piva u BiH kroz agresivnu bitku sa konkurencijom.

Kako pivari “nije išlo“ od samog početka, pitanja javnosti o lošem poslovanju Peni je pravdao "izgradnjom temelja poslovanja" Banjalučke pivare, te stalnim radom na daljem poboljšanju kvaliteta našeg Nektara. Imamo li danas taj brend?

Kako bismo imali uvid u ukupnu situaciju vezanu za sada već bivši gigant moraćemo se vratiti još jedan korak unazad. Naime, BiH je još 2002. godine ukinula sve propise koji bi mogli dovesti do ograničenja uvoza u BiH, odnosno otklonjene su sve zaštitne mjere.

Bio je to najvažniji uslov koji je naša zemlja morala ispuniti kako bi potpisala Sporazum o centralnoevropskoj zoni slobodne trgovine (CEFTA).

Istoimeni sporazum potpisan je 19. decembra 2006. godine čime je BiH napravila još jedan korak ka Evropskim integracijama. Na inicijativu Banjalučke pivare oformljen je Odbor pivarske industrije pri Vanjskotrgovinskoj komori (VTK) BiH za zaštitu domaće proizvodnje piva.

Članovi tog udruženja su postojeće BH pivare: Bihaćka, Banjalučka, Tuzlanska, Grude i Sarajevska. Zapanjujuća informacija je da BH drži neslavan rekord u uvozu piva, daleko iznad evropskog prosjeka koji iznosi 15%.

Prema podacima iz 2005. godine BiH uvozi pivo u vrijednosti oko 130 miliona KM. Naime, od deset konzumiranih flaša sedam je uvoznog porjekla.

Inicijativa BH pivara ide u smijeru ponovnog uspostavljanja zaštite domaće proizvodnje piva što je svakako protivrječno sa potpisanom CEFTA-om. No, pogledajmo stvari iz drugog ugla.

Sve četiri postojeće pivare u Federaciji BiH ostvaruju dobitke iz poslovanja uprkos navedenoj "nezaštićenosti" domaće proizvodnje.

Postoji li razlog zbog čega navedene pivare ne bi stale na stranu Banjalučke pivare? Eventualna ograničenja uvoza stranog piva bi svakako povećale već postojeće profite pomenutih preduzeća.

Trebamo li međunarodno pravo prilagođavati željama pojedinaca? Znači li ovo da je pivo ostalih BH pivara kvalitetnije od banjalučkog ili problem leži u nečemu drugom? Nerijetka su i hvalisanja o osvajanju zlatnih medalja za kvalitet u Briselu.

Međutim, pad prodaje ovog banjalučkog prvenca opada iz dana u dan. Da li uzrok pada prodaje leži u promjeni ukusa potrošača, rastu životnog standarda, pomijeranju na potrošnju već "provjerenih" ili “IN” stranih piva ili pak u smanjenju lokal patriotizma?

Možemo postaviti i obratno pitanje: Da li je pad prodaje Nektara rezultat slabih prodajnih aktivnosti, nepoznavanja potreba potrošača ili pak loše politike menadžmenta prouzrokovane nemarom za budućnost ovog preduzeća?

Da bi što sigurnije uspjeli odgovoriti na ova pitanja, neophodno je da pogledamo stvarno stanje ove kompanije. Predviđanja Penija u pogledu razvoja Banjalučke pivare ne mogu se ni porediti sa sadašnjom situacijom i tržišnim položajem Banjalučke pivare.

Naime, Banjalučka pivara uzastopno u posljednje tri godine ostvaruje gubitak u poslovanju. Na osnovu podataka iz polugodišnjeg bilansa uspjeha za 2007. godinu gubitak perioda iznosi 6.166.594 KM što je za 8,2 % veći minus u odnosu na isti period prošle godine.

Grafikon 1 pokazuje ostvarene gubitke Banjalučke pivare po godinama. Iskazani gubici perioda prouzrokovani su padom ostvarenih prihoda Banjalučke pivare.

GRAFIKON 1

Naime, u prvom polugodištu 2007. prihodi su manji za 15.2% u odnosu na isti period prošle godine.

U sljedećem grafičkom prikazu možete vidjeti kako se kretao pad ostvarenih prihoda iz godine u godinu (2005-2007) dati u apsolutnim iznosima.

Grafikon 2 pokazuje pad prihoda posmatranog preduzeća iz godine u godinu.

GRAFIKON 2

Pad prihoda, uprava Banjalučke pivare pravda nedostatkom izvora finansiranja, padom profitabilnosti poslovanja, te padom prodaje njihovog proizvoda.

Sve ovo je posljedica nemogućnosti većeg ulaganja u marketing kampanju, kaže Peni. Ipak, Banja Luka je ove godine bila preplavljena bilbordima i reklamama za Nektar pivo.

S obzirom na pomenuto, te sve nezahvalniji položaj u kome se nalazi Banjalučka pivara, pokazaćemo vam i kretanje dugoročne zaduženosti Banjalučke pivare. Kako možemo vidjeti, dugoročna zaduženost pivare u prvom polugodištu 2007. godine povećala se za 16,77%. Čini se da efekti zaduženja i nisu toliko vidljivi ili su pak dodatna novčana sredstva uložena radi pokrića nedovoljne profitabilnosti poslovanja.

 

Grafikon 3 pokazuje kretanje dugoročne zaduženosti Banjalučke pivare.

GRAFIKON 3

Zapanjujući je i podatak koji govori o stalnom smanjenju broja zaposlenih u ovom preduzeću. U samo šest mjeseci Banjalučka pivara otpustila je čak 80 radnika. Tako da danas banjalučki gigant zapošljava samo 264 radnika.

Grafikon 4 pokazuje broj zaposlenih u Banjalučkoj pivari u proteklom periodu.

GRAFIKON 4

Grafikon 5 pokazuje tržišno učešće Nektar piva u BiH

GRAFIKON 5

Budućnost Banjalučke pivare zavisiće svakako od daljih aktivnosti uprave te vlada u BiH.

Pri tome ne smijemo zanemariti ni aktivnosti koje namjeravaju preuzeti već postojeći konkurenti koji su prema svemu sudeći zauzeli čvrste pozicije.

Kao što se može vidjeti, situacija je i više nego alarmantna. Ostaje nam da se nadamo da će svi odgovorni za nastalu situaciju u budućem vremenskom periodu prići temeljito i krajnje ozbiljno rješavanju nastale krize.

Vjerujemo da za to još uvijek nije kasno i da će Banjalučani ponovo imati profitabilno i ponosa vrijedno pivo.

Intermezzo tim

Ostavite komentar »