Uspješna sedma emisija akcija Volksbanke Banjaluka

01/16/2008 0

Volksbank International AG, Austria, jedini je kupac sedme emisije akcija, privatnom ponudom, Volksbanke ad Banjaluka.

Volksbank International Austria, je dosadašnji većinski akcionar Banke (98,82%)

Ukupan broj upisanih i uplaćenih akcija je 4761.

Nominalna vrijednost jedne akcije je bila 1 000 KM, ukupne
vrijednosti 4,761.000 KM, a Volksbanka Austrija je platila 19 996 200
KM, odnosno 4 200 KM po akciji.

Ostali akcionari nisu koristili pravo preče kupovine akcija.

Datum početka upisa bio je 22. decembra, a datum završetka upisa 20. januar. Cjelokupan broj akcija uplaćen je 10. januara.

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je juče donijela
Rješenje  kojim se sedma emisija akcija privatnom ponudom emitenta
Volksbank a.d. Banja Luka proglašava uspješnom i upisuje u registar
emitenata.

Izvor: capital.ba

Ostavite komentar »