Prijedlog da amblem RS bude novi grb

01/25/2008 0

Vlada Republike Srpske predložila je Narodnoj
skupštini RS da razmotri mogućnost da postojeći amblem Srpske bude
prihvaćen kao novi grb RS, uz već pet ranije datih prijedloga za ovo
znamenje.

"Vlada je dala ovakav prijedlog
u okviru razmatranja i usvajanja mišljenja na Nacrt ustavnog zakona o
izmjenama Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni RS" – rekla je
novinarima šef Biroa Vlade RS za odnose sa javnošću Vera Sajić.

Prema njenim riječima, Vlada RS je ovaj prijedlog
obrazložila sa više argumenata koji se odnose na to da je amblem RS
donošenjem Zakona o amblemu RS i Zakona o dopunama Zakona o pečatima
ušao u opštu upotrebu, zamjenjujući grb RS u svim aplikacijama.

"Amblem je pozitivno prihvaćen od najšire javnosti u
RS, a Zakon o amblemu RS i Zakon o dopunama Zakona o pečatima potvrđeni
su i od Ustavnog suda RS, kao akti koji ne ugrožavaju vitalne
nacionalne interese nijednog konstitutivnog naroda" – podsjetila je
Sajićeva.

Ona je navela da je zamjena grba amblemom vremenski i
finansijski zahtjevna operacija, koja je u RS na svim nivoima provedena
proteklih mjeseci, a izbor novog grba zahtjevao bi ponovnu zamjenu
amblema novim grbom i istu operaciju na svim nivoima.

"Imajući u vidu da je amblem u širokoj upotrebi, da je
njegova simbolika pozitivno prihvaćena u praksi i javnosti, te moguće
konsekvence njegove zamjene novim simbolom, Vlada RS ponavlja stav da
Narodna skupština RS razmotri mogućnost odabira amblema RS za novi grb
RS" – istakla je Sajićeva.

izvor:rtrs

Ostavite komentar »