Donacija Udruženja ekonomista RS – SWOT Kliničkom centru Banja Luka

03/06/2008 0

Udruženje ekonomista Republike
Srpske SWOT
pokreće donatorsku
akciju kojom bi Kliničkom centru  Banjaluka
obezbijedili potrebnu računarsku opremu namijenjenu računovodstvenom sektoru.

Klinički centar Banjaluka danas posjeduje računare prve generacije zbog
čega ekonomisti zaposleni u računovodstvenom sektoru susreću sa mnogim
problemima u radu. Ova akcija će omogućiti efikasniji i efektivniji rad
računovodstvenog sektora Kliničkog centra.

"Ekonomska struka je izuzetno važna jer svaki uspjeh treba biti dobro
evidentiran", naglasio je gospodin Mirko Stanetić, v.d. direktor Kliničkog
centra, te dodao da je izuzetno bitno što je Udruženje
ekonomista Republike Srpske SWOT prepoznalo da ovoj instituciji treba pomoć.

Pored ove akcije, u narednom periodu Udruženje ekonomista
Republike Srpske SWOT će raditi na organizaciji tribina i okruglih stolova po pitanju
brojnih ekonomskih tema a posebno iz oblasti  osiguravajućih društava i reforme penzionog
fonda, procesa privatizacije, te pitanju u vezi energetske efikasnosti. Nakon
donacije Kliničkom centru Banja Luka, SWOT će nastojati pomoći i najboljim
učenicima ekonomskih škola i ekonomskih fakulteta u Republici Srpskoj

"Organizovaćemo tematske okrugle stolove na kojem će biti zastupljene
aktuelne teme iz oblasti ekonomije. Planiramo da sa sličnim udruženjima
potpišemo sporazume i protokole o saradnji", izjavio je gospodin Goran Račić,
predsjednik skupštine SWOT-a.

Krajem marta u Banjaluci, Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT će organizovati
donatorsku večeru na kojoj će biti objavljeni i rezultati ove akcije.

Ostavite komentar »