Obrenka Grmuša pečatila lažna dokumenta

04/23/2008 0

Slučaj radnice Osnovnog suda u odjeljenju gruntovnice, Obrenke Grmuša, ovih je dana jedna od najaktuelnijih tema o kojima pričaju svi advokati, sudije i ostali koje se bave pravosuđem.


 
Kruže priče o nezakonitom ovjeravanju i knjiženju više od 100  zemljišno-knjižnih ugovora, ali niko ne želi javno da kaže kakav se skandal desio u Osnovnom sudu u Banjoj Luci i kako je to Obrenka Grmuša ovjeravala zemljišno-knjižne ugovore, i to u periodu kada su ove poslove zvanično preuzeli notari.

Iako su, u skladu sa Zakonom o notarima,  poslove ovjere ugovora preuzeli notari početkom marta, Obrenki Grmuša, koja godinama radi na Odjeljenju za knjiženje u banjolučkom Osnovnom sudu, to nije bila prepreka da sa sudskim pečatom u tašni otputuje u Prijedor i tamo ovjeri sve ZK uloške koji su potrebni biznismenima da lakše i brže završe uknjižavanje imovine u fabrikama koje su kupili.

"Radnica Osnovnog suda u Banjoj Luci Obrenka Grmuša udaljena je sa radnog mjesta do okončanja disciplinskog postupka. Naglašavam da će činjenično stanje u potpunosti biti utvrđeno u disciplinskom postupku", rekao je našem listu portparol Osnovnog suda Miron Bjelovuk.

Slučaj Obrenke Grmuša zapanjio je kompletnu javnost, posebno privrednike i stečajne upravnike koji u nevjerici odmahuju glavom da  "to obična radnica, bez nečije jake podrške i pomoći nije mogla uraditi".

"Imao sam priliku da mi neki kupci imovine fabrika u stečaju pokušavaju podvaliti ZK uloške koji su, u stvari, bili prazni papiri, ali sa sudskim pečatom na poleđini. Odmah sam znao da je u pitanju falsifikat, jer da bi se u gruntovnici i katastru mogao izvaditi ZK uložak, dokument mora prethodno biti ovjeren u sudu. To u ovom slučaju nije ispoštovano, nego se išlo prečicom. Pojedinci su htjeli na brzinu zaraditi veliki novac, ne vodeći računa o tome da su svi ti ugovori za zakonske strane  ništavni, budući da se sada smatraju validnim samo ugovori ovjereni kod notara", kaže jedan kupac fabrike u stečaju koji je želio da ostane anoniman.

Prema njegovim riječima, takav  falsifikovani ugovor košta od 500 do 1.000 maraka, plus plaćanje ostalih troškova koji se obavljaju uz knjiženje.
 
O pojavi falsifikovanih ugovora ništa nije čuo ni načelnik opštine Prijedor Marko Pavić iako je na taj način u njegovom gradu prevareno više od sto ljudi.

Obrenka Grmuša se juče nije javljala na telefon.
Notari ovjeravaju ugovore, testamente, kredite, kao i sve drugo što su do sada radili advokati. Predsjednik Notarske komore Republike Srpske Marinko Plavšić izjavio je da su "u Srpskoj registrovana 54 notara i da njihov posao ne zadire u posao advokata". On, kao i njegove kolege iz notarske struke, tvrdi da nije čuo za slučaj nezakonite ovjere ugovora u Osnovnom sudu.

(capital.ba) 

Ostavite komentar »