Omladinske banke u BiH – Perspektive mladih u ruralnim zajednicama

06/19/2008 0

Fondacija
Mozaik pokretač je dvogodišnjeg razvojnog programa Omladinska banka u saradnji
sa Irskom razvojnom agencijom ( Irish Aid) i Community Foundation for Northern Ireland, koji
ima za cilj povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih
sredina kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i
vode mladi.


Omladinske banke su osnovane u martu 2008. godine u saradnji sa opštinama u Mrkonjić Gradu,
Modriči, Šekovićima, Tešnju i Ključu.

Omladinskom bankom upravlja deset članova Kreditnog
odbora, mladi od 15 do 25 godina koji imaju ulogu na osnovu dokumenata
Omladinska politika ili strategija za mlade, definisanih prioriteta i potreba
mladih da raspisuju konkurse i odlučuju o finansiranju projekata (do iznosa od
4.000 KM) mladih u opštini.

U ovih pet opština u naredne dvije godine Kreditni
odbori pet Omladinskih banaka će dodijeliti do 300.000 KM bespovratnih novčanih
sredstava za projekte mladih. Fondacija Mozaik obezbjeđuje od donatora do
200.000 KM, dok će pet opština obezbijediti
ukupno 100.000 KM (20.000 KM po opštini) iz opštinskih budžeta.

Fondacija Mozaik također ulaže značajna finansijska
sredstva u obuku mladih, članova Kreditnih odbora Omladinskih banaka, dodatnog
razvoja uloge opštinskih službenika u radu na razvoju Omladinskih banaka, te
izgradnji pozitivnog imidža veće i odgovornije uloge mladih i opština u
procesima lokalnog razvoja. Mozaik je domaća fondacija koja savjetodavno i
finansijski pomaže članovima zajednica u BiH da se dogovore i pokrenu
inicijative za rješavanje konkretnih, njima značajnih problema i da u tu svrhu
iskoriste postojeće ljudske, finansijske, materijalne i druge resurse. Od 2002.
godine do danas podržali su oko 300 projekata, pretežno u ruralnim dijelovima
Bosne i Hercegovine.

Inovativni
program Omladinska banka stvara mogućnost za omladinske grupe da u skladu sa
potrebama u opštinama rade na konkretnim projektima i učestvuju kao aktivni
građani u svojim zajednicama. S druge strane mladi će imati mogućnost da stiču
nova znanja i razvijaju vještine profesionalnog upravljanja i vođenja.

Ceremonija prezentacije rada Omladinskih banaka i promocija odabranih
projekata mladih održaće se 9.jula u Domu omladine u Banjaluci u 12 sati.

Ostavite komentar »