U Banjaluci sedmi Evropski građanski forum

06/27/2008 0

Sedmi "Evropski građanski forum" počeo je danas u Banjaluci pod pokroviteljstvom Skupštine evropskih regija, čija je punopravna regija-članica RS postala u novembru 2007.


Ovaj skup je posvećen aktuelnim temama koje se odnose na članstvo RS-a u Skupštini evropskih regija i sadašnju poziciju BiH u procesu pridruživanja Evropskoj uniji koji je formalno otpočeo potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna. 

Ideja je da se putem Foruma uspostavi okvir za kontinuiranu debatu o budućnosti Evrope te da se građani informiraju o svim aspektima evropskog integracionog procesa te da se ukaže na potrebu jačanja regionalnog identiteta i kapaciteta regija u izgradnji moderne Evrope. 

U svim aktivnostima koje provodi Skupština evropskih regija promoviraju se principi decentralizacije i supsidijarnosti, po kojem sve odluke važne za život građana treba da se donose na nivoima vlasti koji i jesu najbliži građanima, a to su lokalni i regionalni nivoi.

Predsjednik Narodne skupštine RS-a Igor Radojičić ocijenio je da su RS i FBiH u cjelini još prilično daleko od usklađenosti domaćeg zakonodavstva s evropskim, ali da taj proces ide postepeno.

“Problem će biti različiti tempo u dva entiteta i problem šta je državna, a šta entitetska nadležnost”, smatra Radojičić ističući da je posebno problem u domaćim kapacitetima da li oni u ovom trenutku mogu da prihvate sve evropske standarde".

Šest foruma koje je organizovala Skupština evropskih regija održani su u različitim evropskim regijama: u Vest Saseksu (Engleska), Alzasu (Francuska), Silesiji (Poljska), Jasiju (Rumunija), Gevelborgu (Švedska) i regiji Dolnosalski (Poljska).

(Fena) 

Ostavite komentar »