PIO RS spreman na tužbu pred evropskim sudom

07/28/2008 0

Fond penzijsko-invalidskog osiguranja RS-a (PIO RS) saopćio je danas da je odlučan da, ukoliko ne bude moguće u BiH, i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu traži da Zavod PIO/MIO Federacije BiH preuzme 35.000 korisnika koji su penziju ostvarili prije rata na sadašnjem području tog bh.entiteta.


"Realno je sada očekivati da tužbeni zahtjev Fonda PIO RS-a iz 2005. godine, koji su odbili Osnovni i Okružni sud u Mostaru, napokon prihvati Vrhovni sud FBiH pred kojim je Fond PIO RS-a u maju ove godine pokrenuo reviziju, kao vanredni pravni lijek", navodi se u današnjem saopćenju Fonda PIO RS-a. Dodaje se da se "izjavom zamjenika direktora Zavoda PIO/MIO FBiH Ivana Rogića da će Fondu PIO RS-a isplatiti 220.786 KM na ime obeštećenja za 13 penzionera koji su u svoju korist dobili presude Doma za ljudska prava BiH, potvrđuje puna pravna opravdanost zahtjeva da prijeratni penzioneri u BiH, ostvaruju penziju tamo gdje su to pravo i stekli".

"Rogićeva izjava da će prihvatiti i svaku drugu presudu iz bilo kojeg pojedinačnog zahtjeva ohrabruje Fond PIO i potvrđuje opravdanost tužbe podnesene pred Osnovnim i Okružnim sudom u Mostaru prije tri godine“, navodi Fond PIO RS-a.

Ističe se i da to daje nadu da je osjetljivi predmet podjele i preuzimanja penzionera u BiH prema mjestu posljednjeg osiguranja, kao univerzalnom i evropskom principu ostvarivanja prava na penziju, moguće riješiti i pred domaćim pravosuđem.

(Fena)

 

Ostavite komentar »