Preko portala Posao.ba posao do sada našlo više od 26 000 lica

08/18/2008 0

Internetski portal za zapošljavanje Posao.ba objavio je više od 2
000 otvorenih radnih mjesta u jednom danu, a u 2008. godini broj
otvorenih radnih mjesta svakodnevno je prelazio 1 000, saopštio je ovaj
internet portal, koji je pokrenut prije pet godina.


Direktor portala Posao.ba Edin Mehić smatra da jedan od razloga
zašto je u BiH pola miliona nezaposlenih leži u ogromnoj nesrazmjeri
između ponude i potražnje na tržištu rada u BiH.

"Sa jedne strane postoje zanimanja za kojima postoji velika potreba
i poslodavci ulažu velike napore kako bi došli do takvog kadra, a sa
druge strane na evidencijama biroa za zapošljavanje čak i
visokokvalifikovana lica za pojedina zanimanja godinama čekaju na
posao", izjavio je Mehić.

Internet portal Posao.ba u ovoj godini zabilježio je posjetu iz 118
zemalja svijeta, a Mehić tvrdi da se radi o ljudima porijeklom iz BiH
koji traže posao u zemlji porijekla.

Putem internet portala Posao.ba, kako je saopšteno, posao je do sada pronašlo više od 26 000 ljudi.

Usluge portala Posao.ba za regrutovanje kadrova koristi više od 6
000 kompanija, a ovo je, prema nedavno provedenom istraživanju, peta
najposjećenija veb stranica u BiH.

Izvor: capital.ba

Ostavite komentar »