Vlada FBiH usvojila dokumenat okvirnog budžeta od 2009. – 2011.

08/27/2008 0

Vlada Federacije BiH /FBiH/ usvojila je danas dokument okvirnog
budžeta od 2009. do 2011. godine, koji predstavlja preliminarni nacrt
budžeta za narednu godinu i daje predviđanja za 2010. i 2011. godinu.


Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda istakao je da je
dokumentom definisana finansijska disciplina, alokacija budžetskih
sredstava prema njihovoj efikasnosti i transparentnosti izvjaštavanja.

"Dokument okvirnog budžeta podijeljen je na srednjoročne
makroekonomske pretpostavke i prognoze, srednjoročnu fiskalnu
strategiju, strukturu potrošnje u javnom sektoru i srednjoročne
budžetske prioritete", rekao je novinarima Bevanda.

On je naglasio da je dokument okvirnog budžeta od 2009. do 2011.
godine jedan od instrumenata projekta za jačanje upravljanja javnim
finansijama u FBiH.

Vlada FBiH na sjednici je prihvatila i izvještaj o izvršenju budžeta FBiH za prvih šest mjeseci ove godine.

Bevanda je istakao da su ostvareni ukupni prihodi, primanja i
finansiranja u iznosu od 617,5 miliona KM, a da ukupni rashodi i izdaci
iznose 666,9 milona KM.

"U ovom periodu ostvaren je manjak prihoda nad rashodima od 49,4 miliona KM", dodao je Bevanda.

Izvor: capital.ba

Ostavite komentar »