Fratelo trejd prodaje akcije kroz javnu emisiju – prvi “IPO” u BiH

12/02/2008 0

Preduzeće Fratelo trejd a.d. Banjaluka je prvo preduzeće u BiH, koje će kroz inicijalnu javnu emisiju akcija ponuditi akcije investitorima, saopšteno je iz  Brokersko dilerskog društva A.D. Advantis Broker .


“Na taj način preduzeće prikuplja kapital za sopstveni te postizanje boljih poslovnih rezultata. To je prvi put u BiH da jedno preduzeće na ovaj način finansira svoj rast i razvoj”, stoji u saopštenju.

Komisija za hartije od vrijednosti RS je u petak, 28. novembra odobrila prospekt preduzeća Fratelo – trejd a.d. Banjaluka čime su se stekli svi neophodni preduslovi za objavljeivanje javnog poziva investitorima.

Javni poziv svim zainteresovanim investitoreima za upis i uplatu akcija biće objavljen sutra  u dnevnim novinama i na internet sajtu Banjalučke berze.

Akcije mogu upisati svi zainteresovani investitori, domaća i strana pravna i fizička lica preko brokerskih kuća u RS.

Peripod upisa akcija je od 18 do 29. decembra ove godine, a cijena po kojoj se upisuju akcije će biti u rasponu od četiri do 5,20 KM.

Cijena upisa po kojoj će investitori upisati akcije će biti određen kroz berzanski sistem trgovanja na Banjalučkoj berzi u zavisnosti od interesovanja investitora.

Ukupno će biti ponuđeno 295.000 akcija.

Nakon završene javne emisije, akcije Fratelo trejd a.d. Banjaluka biće uvrštene na Banjalučku berzu na Službeno berzansko tržište.

(capital.ba)

Ostavite komentar »