Obavljena rasprava o inicijativi za formiranje radne grupe za izradu novog Ustava BiH

03/18/2009 0

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH obavio je raspravu o inicijativi poslanika Martina Raguža i Vinka Zorića za formiranje radne grupe za izradu teksta novog Ustava BiH.


U predloženoj inicijativi se navodi da bi radna grupa imala zadatak pripremiti tekst novog Ustava BiH kao temeljnog preduvjeta za osiguranje samoodrživosti, stabilnosti i evropske budućnosti BiH u kojem bi se na standardiziran način riješila individualna i kolektivna prava konstitutivnih naroda i građana.

Imajući u vidu da je parlament BiH jedina institucija u kojoj se odlučuje o ustavnoj problematici, nesporno je da bi sve aktivnosti vezane uz proceduru usvajanja novog Ustava BiH trebale biti organizirane u okviru Parlamentarne skupštine BiH, navodi se u inicijativi.

Tokom diskusije čuli su se različiti stavovi vezano za predloženu inicijativu, odnosno za to da li treba ići na izradu novog Ustava BiH ili na amandmanske izmjene postojećeg.

Za pojedine poslanike iz RS-a neprihvatljivo je da se ide na izradu novog Ustava,  nego smatraju da Ustav treba mijenjati ustavnim amandmanima.

Poslanici SNSD-a su kazali da neće podržati inicijativu na način kako je predložena, posebno nisu za donošenje novog ustava. Rečeno je i da nisu stvoreni politički preduvjeti za ozbiljnu reformu Ustava.

Čulo se i mišljenje da ovu inicijativu treba podržati, ali nakon izbora 2010. godine jer  sada ne postoji politička volja za to. Predloženo je i da se donese moratorij da se o ustavu ne govori bar do 2010. godine „dok ne prođe frtutma vezana za recesiju i ekonomsku krizu“.

Neki poslanici smatraju da sada ne postoji politička volja ni za izmjenu ustava, ni za donošenje novog ustava.   

Predstavnički dom obavio je raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Cilj izmjena Zakona o državnoj službi prvenstveno je skraćivanje i unapređenje procedura zapošljavanja i odabira kadrova, poboljšanje i unapređenje selekcije kadrova, planiranja ljudskih potencijala, ocjene rada i upravljanja učinkom te usaglašavanje s drugim zakonima u BiH.

Obavljena je rasprava i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme.

Njime se odredbe ovog zakona usklađuju sa Zakonom o odbrani BiH, odnosno preciznije uređuje oblast proizvodnje i remonta naoružanja i vojne opreme.

(Fena)

Ostavite komentar »