Podržani principi Prijedloga amandmana I na Ustav Bih

03/05/2009 0

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je danas u Sarajevu jednoglasno podržao principe Prijedloga amandmana I na Ustav BiH, koji je utvrdilo i u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara BiH.


Predstavnički dom PSBiH je jučer usvojio principe predloženog amandmana, a oba doma su prihvatila i zaključak da ustavnopravne komisije u 15 dana organiziraju javnu raspravu o njemu u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Tuzli i Brčkom.   

Prema predloženom amandmanu, Brčko Distrikt BiH, koji postoji pod suverenitetom BiH i spada pod nadležnost institucija BiH onako kako te nadležnosti proizilaze iz ovog ustava, čija je teritorija u zajedničkoj svojini entiteta, jeste jedinica lokalne samouprave s vlastitim institucijama, zakonima i propisima i s ovlaštenjima i statusom konačno propisanim odlukama Arbitražnog tribunala za spor o međuentitetskoj liniji razgraničenja u oblasti Brčkog. Odnos između Brčko Distrikta BiH i institucija BiH i entiteta može se dalje urediti zakonom koji donosi Parlamentarna skupština BiH.

Ustavni sud BiH je nadležan da odlučuje o bilo kom sporu u vezi sa zaštitom utvrđenog statusa i ovlaštenja Brčko Distrikta BiH koji se može javiti između jednog ili više entiteta i Brčko Distrikta BiH ili između BiH i Brčko Distrikta BiH po ovom Ustavu i odlukama Arbitražnog tribunala.

Svaki takav spor također može pokrenuti većina poslanika Skupštine Brčko Distrikta BiH koja uključuje najmanje jednu petinu izabranih poslanika iz reda svakog od konstitutivnih naroda, navodi se u predloženom amandmanu.

Tokom diskusije delegati su uglavnom podržali predloženi amandman ističući da se njegovim usvajanjem Brčko Distrikt BiH inkorporira u ustavnopravni sistem BiH.

Zamjenik predsjedavajuće Doma naroda Sulejman Tihić je kazao da je ovo veoma važno kako za pravni položaj Distrikta Brčko, važno je  i za pravni poredak BiH.

Po njegovim riječima, i ovaj amandman, dugoročno gledajući, rješava ukupan položaj Distrikta Brčko kako u institucijama BiH tako u ukupnom političkom sistemu.

"Amandman za Distrikt Brčko jeste prvenstveno rezultat prudskog procesa, ali jeste i zasluga superevizora Gregorijana i američke ambasade. Međutim, najvažnije od svega jeste da su ovakvo rješenje podržale sve političke stranke“, kazao je Tihić.

Delegat Slobodan Šaraba je najavio da će u drugoj fazi razmatranja predložiti amandman na Prijedlog amandmana I na Ustav BiH.

"Smatram da predloženi amandman na Ustav BiH nije precizan u drugom dijelu tog amandmana u kome se govori o više entiteta. Ako je Ustav BiH potpuno jasan i precizan i ako je potpuno jasna i precizna Arbitražna odluka, onda nema potrebe da amandman koji ulažemo na Ustav BiH u sebi sadrži neku nepreciznost“, kazao je Šaraba.

Moj amandman će se, dodao je, odnositi na to da se BiH sastoji  od dva entiteta, dakle jedan ili oba entiteta, a ne jedan i više entiteta „jer to otvara mogućnost za neke političke aranžmane koji mogu biti duboko štetni po Republiku Srpsku“.

Predsjedavajući Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH Ivo Miro Jović je kazao da je Dom danas uspio napraviti prvi korak i usvojiti predloženi amandman u prvom čitanju.

Po njegovim riječima, to omogućava da ustavnopravne komisije oba doma organiziraju javnu raspravu o prijedlogu ovog amandmana. Planirano je da 11. marta bude održana javna rasprava u Brčkom, 12.  u Mostaru, Tuzli i Banjoj Luci i 17. marta u Sarajevu.

"Ovo je dobro da se usvoji ovakav amandman, ali imamo velike primjedbe kad je u pitanju Statut grada koji ne prepoznaje da Hrvati mogu u Brčkom biti zastupljeni sukladno popisu pučanstva iz ’91. godine. To se sad trenutno ne dešava i jako puno imamo primjedbi na to“, kazao je Jović.

(Fena)

Ostavite komentar »