Objavljen konkurs za upis brucoša

06/19/2009 0

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija prvog ciklusa na studijske programe Univerziteta u Banjaluci u školskoj 2009/2010. godini objavljen je danas, a njime je predviđeno da na 16 fakulteta Univerziteta bude upisano 3 605 brucoša, od čega da se iz budžeta finasira 2 135 studenata, 1 340 je samofinansirajućih i 115 stranih državljana.Konkursom je predviđeno da se na Akademiju umjetnosti upiše 120 studenata, na Arhitektonsko-građevinski fakultet 170, Ekonomski 300, Elektrotehnički 330, Mašinski 350, na Medicinski 260, Poljoprivredni 190, Pravni 360, te Prirodno-matematički 370 studenata.

Na novoosnovani Rudarski fakultet planirano je da bude upisano 50 studenata, na Tehnološki 140, Fakultet političkih nauka 190, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 80, Filozofski 350, Filološki 265 i Šumarski 80.

Prijem dokumenata počinje 22. juna i traje do 27. juna 2009. godine, dok će se na većini fakulteta prijemni ispit održati 1. jula sa početkom u 9.00 časova.

Na Medicinskom fakultetu polaganje prijemnog ispita obaviće se, takođe, 1. jula, ali sa početkom u 14.00 časova, na Akademiji umjetnosti u vremenu od 29. juna do 3. jula, a na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta prvi, teorijski dio ispita obaviće se 30. juna, a praktični od 1. do 3. jula.

Redoslijed kandidata biće utvrđen na osnovu opšteg uspjeha iz svih predmeta i razreda srednje škole i rezultata prijemnog ispita, odnosno ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Pri sastavljanju rang liste kandidata ravnopravno će se vrednovati uspjeh iz srednje škole i uspjeh na kvalifikacionom ispitu, odnosno ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, a po svakom od ova dva elementa kandidat može ostvariti 50 bodova, tj. maksimalno 100 bodova.

Pravo na prijemni ispit, odnosno ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti, imaju lica koja imaju opšti uspjeh iz srednje škole najmanje 2,6, a da bi stekao pravo upisa student na prijemnom ispitu treba ostvariti minimalno 15 bodova.

Rezultati prvog upisnog roka biće objavljeni do 8. jula do 14.00 časova, dok će se upis primljenih kandidata obavljati od 10. do 17. jula.

Organizacione jedinice Univerziteta u Banjaluci, koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, od 18. avgusta do 6. septembra organizovaće drugi upisni rok.

Na organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjaluci, na kojima i poslije drugog upisnog roka ostane upražnjenih mjesta, biće organizovan i treći upisni rok.

Prilikom podnošenja prijave na konkurs kandidat je dužan da plati naknadu ze tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita u iznosu od 60 KM, odnosno 70 KM na Akademiji umjetnosti.

Kandidat za upis dužan je prilikom prijavljivanja za upis ponijeti izvod iz matične knjige rođenih, originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturantskom ispitu, odnosno završnom ispitu, dokaz o uplati naknade za prijemni ispit i, ukoliko se prijavljuje za upis na Faklutet fizičkog vaspitanja i sporta, ljekarsko uvjerenje koje izdaje Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske.

(Srna)

Ostavite komentar »