Ove godine 19 000 radnika ostalo bez posla

12/18/2009 0

 

Za jedanaest mjeseci ove godine bez posla je ostalo oko 19 000 radnika, od čega kao tehnološki višak 7 359, zbog prestanka rada na određeno 4 956 i sporazumnim raskidom 3 448 radnika, a ostali po drugim osnovama…U istom periodu zaposleno je 21 077 lica, a prošle godine za isti period 28 542, što je za 7 465 lica manje.. – navodi direktor Zavoda za zapošljavanje Srpske Boško Tomić.


 


Razgovarala: Ljiljana Čvoro

 

Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Boško Tomić rekao je da je za jedanaest mjeseci ove godine bez posla ostalo oko 19 000 radnika, od kojih je 7 359 tehnološki višak, 4 956 zbog prestanka rada na određeno vrijeme, 3448 zbog sporazumnog raskida, a ostali po drugim osnovama.

Tomić je istakao za Srnu da je za 11 mjeseci ove godine zaposleno 21 077 lica, a prošle godine za isti period 28 542, što je za 7 465 lica manje.

On je naglasio da je administrativna stopa nezaposlenosti u 2008. godini bila 33,91, a anketna 20,5, dok je u martu 2009. godine administrativna stopa bila 35,12, a u septembru 36,05, dok je anketna bila 21,4.

Tomić je pojasnio da se anketna stopa radi na osnovu stvarnih procjena na terenu, a administrativna je čisto matematička i izračunava se od broja zaposlenih i nezaposlenih, pri čemu se ne uzima u obzir da li neko radi na "crno" ili radi još neki posao, tako da je anketna stopa bliža realnosti od administrativne.

"Da nije bilo podsticajnih mjera Vlade Srpske u ekonomskoj krizi – kako za kožarsku, tako i za tekstilnu industriju i podsticaja u zapošljavanju, ova stopa bi bila još negativnija", istakao je Tomić i dodao da je ohrabrujuće što nije došlo do većeg povećanja stope nezaposlenosti.

On je napomenuo da se na evidenciji Zavoda zaključno sa novembrom nalazi 143 305 nezaposlenih lica, od kojih je najviše kvalifikovanih radnika: 53 600, nekvalifikovanih 40 000, sa srednjom stručnom spremom 35 000, dok je sa visokom stručnom spremom 4 814 lica.

Prema njegovim riječima, u poređenju sa prethodnom godinom može se konstatovati da je u novembru 2008. godine bilo za 11 207 nezaposlenih lica manje nego u ovoj godini, a u odnosu na oktobar za 1 300 lica više.

"Došlo je do blagog povećanja broja nezaposlenih lica, što je uticaj ekonomske krize koja vlada u svijetu i koja nije ni nas zaobišla", naglasio je Tomić.

On je pojasnio da lica koja su ostala bez posla ne svojom krivicom i koja imaju najmanje osam mjeseci neprekidnog rada ili 12 mjeseci u periodu od 18 mjeseci trajanja ostvaruju pravo na novčanu naknadu u trajanju od tri do 12 mjeseci zavisno od visine staža.

Po tom osnovu je Zavod, kako je rekao, na mjesečnom nivou u ovoj godini imao od 850 do 1 500 lica što iziskuje dodatna materijalna sredstva.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Srspke naglasio je da dobar dio sredstava odlazi na ove novčane naknade, a onda ne ostaje dovoljno sredstava sa kojima bi mogli da se bave aktivnom politikom zapošljavanja, zbog čega je Vlada Rešpublike Srpske, osim programa od 8,2 miliona za zapošljavanje demobilisanih boraca, povratnika i pripravnika, izdvojila i četiri miliona za isplatu novčanih naknada lica koja su ne svojom krivicom ostala bez posla u ovoj godini.

"U suprotnom ne bismo bili likvidni i ne bismo mogli na mjesečnom nivou da isplatimo novčanu naknadu", rekao je Tomić.

On je pojasnio da se trenutno radi na izmjenama Zakona o zapošljavanju koji će se sada zvati zakon o posredovanju u zapošljavanju, tako da se očekuje da će on biti nešto bolje uređen i govoriće o ulozi Zavoda koja je veoma bitna.

Kada je riječ o podsticajnim mjerama, Tomić je podsjetio da je u ovoj godini Vlada zajedno sa Zavodom za zapošljavanje izdvojila više od 7,5 miliona za zapošljavanje 1 200 pripravnika sa visokom stručnom spremom. Program je realizovan u cijelosti i svi pripravnici su našli radni angažman, a jedan broj ih je završilo radni staž i moći će da konkuriše na druge poslove.

On je naglasio da će Zavod krajem godine imati pravu informaciju koliko ih je nakon završenog pripravničkog staža ostalo i dalje da radi, koliko ih je našlo novi posao, a koliko još traži posao.

(Srna)

Ostavite komentar »