Bez posla pola miliona ljudi

01/26/2010 0

U BiH u novembru je registrovano 506 460 nezaposlenih, što je 0,5 odsto više u odnosu na prethodni mjesec, podaci su Agencije za statistiku BiH.


"Ako kao baznu godinu uzmeno 2007. i uporedimo novembar 2009. sa istim mjesecom 2008. uočićemo rast nezaposlenosti od 5,2 indeksna poena, ili u apsolutnom iznosu broj lica koje se vode kao nezaposleni povećao se za 27 164", istakao je na konferenciji za novinare u Sarajevu direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović.

Prema njegovim riječima, najveći broj nezaposlenih je među visokokvalifikovanim i kvalifikovanim licima, njih 184 049, dok je 161 268 nekvalifikovanih, a 120 668 lica sa srednjom stručnom spremom.

Milinović je naglasio da je među nezaposlenim najmanji broj lica sa višom stručnom spremom 7 220, a slijede ih visoko obrazovni kadrovi, njih 16 955 koji uključuju doktore nauka i magistre, što je znak da oni lakše dolaze do posla.

On je rekao da su u novembru 50,4 odsto nezaposlenih činile žene, ili 255 152 od ukupnog broja nezaposlenih i dodao da je 83 478 nekvalifikovanih žena, a slijede ih one sa srednjom stručnom spremom 74 870, te 74 332 visokokvalifikovane i kvalifikovane žene.

Direktor Agencije naglasio je da je u novembru prošle godine bilo 687 309 zaposlenih, te da su od toga 275 165 žena, što je u odnosu na oktobar smanjenje ukupno zaposlenih za 0,1 odsto, dok se broj zaposlenih žena povećao za isti procenat.

"U poređenju sa novembrom 2008. godine najveći indeks zaposlenja imao je sektor hotela i restorana sa 12,4 indeksnih poena, slijedi ga sektor obrazovanja sa 5,3 indeksnih poena, te sektor trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motora, te predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo sa povećanjem od 4,3 indeksna poena", istakao je Milinović.

(Srna)

Ostavite komentar »