Nepravilnosti u svakoj trećoj obrazovnoj ustanovi

04/21/2010 0

Od 211 kontrola u školama i fakultetima u Republici Srpskoj /RS/, koje su prosvjetni inspektori obavili ove godine, u 67 slučajeva otkriveni su nedostaci, rekla je glavni republički prosvjetni inspektor Radmila Pejić i dodala da su inspektori izdali 61 rješenje za otklanjanje nedostataka i šest prekršajnih naloga.


“Kada je riječ o osnovnim školama, najveći nedostaci uočeni su u organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, zastupljenosti stručne nastave i izboru rada organa upravljanja i rukovođenja škole. Inspektori su utvrdili i da radnici u školama nisu imali ljekarska uvjerenja”, rekla je Pejićeva “Glasu Srpske”.

Prema njenim riječima, u srednjim školama najčešće nepravilnosti bile su u organizovanju vaspitno-obrazovnog procesa, ostvarivanju nastavnih planova i programa, realizaciji godišnjeg plana i programa rada, kao i vođenju dokumentacije i evidencije. “Kada je riječ o visokoškolskim ustanovama, najčešće nepravilnosti koje su inspektori utvrdili bile su to da pojedine ustanove nisu imale dozvolu za rad, kao i to da su fakulteti za odgovorne nastavnike i saradnike postavljali nastavnike koji ne ispunjavaju zakonom propisane uslove i koji nisu izabrani u zvanje u skladu sa zakonom”, kaže Pejićeva.

Ona je dodala da je i broj angažovanih nastavnika na pojedinim visokoškolskim ustanovama bio neodgovarajući u odnosu na broj studenata.

Prosvjetna inspekcija RS izvršila je prošle godine 995 kontrola, od čega najviše u oblasti srednjeg obrazovanja, i to 366, zatim u oblasti osnovnog obrazovanja, 351, a u oblasti visokog obrazovanja 255 kontrola. Utvrđene su nepravilnosti u 275 kontrola. Inspektori su izdali 244 rješenja za otklanjanje nedostataka, 62 prekršajna naloga i izrekli sedam zabrana rada, a rad je zabranjen visokoškolskim ustanovama koje nisu imale dozvolu za rad.

(Srna)

Ostavite komentar »