Sljedeći koraci za reformu visokog obrazovanja

03/02/2011 0

150 aktera iz oblasti visokog obrazovanja u BiH okupiće se na zajedničkoj konferenciji Evropske unije i Vijeća Evrope kako bi utvrdili prioritetne akcije za reformu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.


Konferencija će se održati u Sarajevu, u hotelu Holiday Inn, 3. marta 2011. s početkom u 10.00 sati.

Ovom konferencijom obilježava se kraj niza od tri zajednička projekta Evropske unije i Vijeća Evrope pod naslovom ‘Jačanje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini’ (Strengthening Higher Education – SHE I, II i III) koja su implementirana između 2003. i 2011. godine i kojima je Bosni i Hercegovini pružena podrška za ispunjavanje obaveza preuzetih pristupanjem Bolonjskom procesu 2003. godine.

Zahvaljujući bliskoj saradnji partnera iz BiH i vrhunskih međunarodnih stručnjaka Vijeća Evrope, tri projekta rezultirala su opsežnim skupom analiza, strategija, standarda i alata za reformu visokog obrazovanja specifično prilagođenih kontekstu BiH. Možda je još važnije to što su projekti doprinijeli podizanju nivoa stručnih znanja o Bolonjskom procesu unutar akademske zajednice, među vlastima i drugim akterima.

Osnovna područja rada bila su novi sistem akademskih zvanja i okvir visokoškolskih kvalifikacija, osiguranje kvaliteta i priznavanje kvalifikacija.

Kako bi obilježili ovu prekretnicu Evropska unija i Vijeće Evrope pozvali su rektore i zvaničnike univerziteta, predstavnike ministarstava, NVO-a, udruženja poslodavaca, studenata i predstavnike drugih međunarodnih organizacija da predstave do sad postignuto i u sklopu tri tematske radionice odrede prioritete za sljedeće korake.

Konferencija će proizvesti skup preporuka za sljedeće četiri godine i naznačiti obaveze partnera u BiH.

(Intermezzo)

Ostavite komentar »