Besplatan studij za odlične učenike

07/02/2011 0

U okviru upisne politike i ovogodišnje kampanje pod nazivom „Jednaka prilika za sve”, Komunikološki koledž u Banjaluci je omogućio studij dostupnim svima koje zanimaju oblasti iz kojih se školuju budući stručnjaci na ovoj visokoškolskoj ustanovi.


Za sve odlične učenike upis na studij je potpuno besplatan. Naime, svi kandidati koji imaju prosjek ocjena iz srednje škole 4,7 i više i koji osvoje najmanje 30 od 50 mogućih bodova na prijemnom ispitu mogu besplatno upisati prvi semestar na nekom od studijskih programa Koledža. Ovi studenti će imati besplatan studij i do kraja školovanja ako u svakom semestru studija budu imali prosjek ocjena 9,5 i više.

Drugi način na koji Koledž čini studij pristupačnim su i različite stipendije koje se povremeno nude na višim godinama studija.

Pored toga, Koledž je ustanovio i podršku za bezbrižan studij – „podršku 100%”. Naime, svakom studentu Koledža pruža se mogućnost da studij završi čak i ako dođe u situaciju da ne može da plaća školarinu.

Inače, školarine na Koledžu su povoljne, a i pristupačne, jer se mogu plaćati i u ratama. Za upis na studij u školskoj 2011/2012. godini semestralna školarina na redovnom trogodišnjem studiju iznosi 1260 KM, odnosno 2520 KM godišnje. Semestralna školarina na vanrednom studiju iznosi 990 KM, a godišnja 1980 KM.

U ovoj školskoj godini Koledž upisuje 120 redovnih i vanrednih studenata na licencirane studijske programe komunikologija (smjerovi: komunikologija, odnosi s javnošću, novinarstvo i reklama), engleski jezik i dizajn (grafički, multimedijalni, unutrašnji i modni).

Studij na Komunikološkom koledžu u Banjaluci zasnovan je na podsticajnom komuniciranju i aktivnom učenju i u maloj grupi od deset do petnaest studenata.

(Intermezzo)

Ostavite komentar »