Međunarodni simpozij o modernizaciji obrazovanja nastavnika u evropskoj perspektivi

10/10/2011 0
Međunarodni simpozij o modernizaciji obrazovanja nastavnika u evropskoj perspektivi

Obrazovanje učitelja i nastavnika u Evropi nalazi se pred velikim izazovima uslijed evropskih integracijskih procesa, internacionalizacije i globalizacije. To se prije svega odnosi na nužnost strukturnog usklađivanja nacionalnih sistema obrazovanja učitelja i nastavnika, te na jačanje međunarodne i evropske dimenzije studijskih programa.

Međunarodni Centar za evropsko obrazovanje na univerzitetima u Zagrebu i Münsteru, u okviru kojeg 10 univerziteta iz sedam zemalja trenutno sarađuje na projektu (TEMPUS IV) Modernising Teacher Education in a European Perspective (MOTED), priprema međunarodni simpozij istog naziva o temi evropskog obrazovanja učitelja i nastavnika. Simpozij će biti održan 14. oktobra 2011. godine na Univerzitetu u Sarajevu, kada će univerzitetski profesori i političari iz Zapadne i Jugoistočne Evrope raspravljati o tome na koji se način obrazovanje učitelja i nastavnika može evropeizirati i time reformirati i unaprijediti.

Moderaciju simpozija preuzela je predsjedateljica Odbora za kulturu i obrazovanje Evropskog parlamenta dr. h. c. Doris Pack.

Nacionalni koncepti studija za obrazovanje učitelja i nastavnika već duže vrijeme ne odgovaraju zahtjevima koji se postavljaju pred ujedinjenu Evropu. Kojim kompetencijama moraju raspolagati učitelji i nastavnici koji rade u evropskom okruženju? Postoje li multidisciplinarni evropski studijski sadržaji koje bi trebalo integrirati u svaki studij za obrazovanje učitelja i nastavnika? Koju bi ulogu Evropa trebala igrati u studijima za obrazovanje učitelja i nastavnika? – sve su to pitanja na koja se do sada u Evropi nije obraćala veća pažnja.

Na simpoziju će biti predstavljeni prvi rezultati nacionalnih studija o aktuelnom stanju u obrazovanju učitelja i nastavnika, te će se raspravljati o evropskim perspektivama u tom području. Cilj stručnjaka je formulirati preporuke za reformiranje studijskih programa za učitelje i nastavnike kako bi oni u što većoj mjeri odgovarali već uznapredovalom evropskom integracijskom procesu.

(Intermezzo)

Ostavite komentar »