Uloguj se na “Ulični fejsbuk”!

05/24/2013 0
Uloguj se na “Ulični fejsbuk”!

KarAKTer – Neformalna grupa mladih aktivista iz BiHorganizuje javnu akciju “Ulični fejsbuk” u subotu, 25. maja, od 12 do 15 časova, naTrgu Krajine u BanjojLuci.

U sklopu “Uličnog fejsbuka”, svi posjetioci će moći javno iznijeti svoje stavove, pozitivne ili negativne, te objaviti ih na veliki fejsbuk zid. Imaće i mogućnost da upišu svoj mail na karAKTernu mailing listu. Sve objave i mail-ovi ulaze u bazu podataka mladih kako bi usmjerile buduće djelovanje ove aktivističke mreže.

Građanima će biti ponuđena anketa o promjeni u društvu koju bi željeli da vide. Njih treba da se pita, a ovako će znati da ih neko sluša.

Cilj “Uličnog fejsbuka” je ohrabrivanje mladih da progovore javno.

“Ovako ćemo podstaći sugrađane na razgovor i razmišljanje o bitnosti njihovog učešća u društvu. Niko nije sam!”,izjavili su aktivisti/kinje grupe KarAKTer. Više informacija o njima potražite na www.karakter.ba ili na karAKTernojfejsbukstranici.

(Intermezzo)

Ostavite komentar »