Banjaluka dobila sigurnu kuću za djecu

06/04/2013 0
Banjaluka dobila sigurnu kuću za djecu

Udruženje “Nova generacija” otvorilo je u Banjaluci prvu sigurnu kuću za djecu žrtve nasilja i eksploatacije – to je prva takva kuća u RS i BiH.

Izvršni direktor “Nove generacije” Maša Mirković ističe da Udruženje već realizuje usluge Prihvatne stanice i dnevnih centara za djecu i pruža usluge savjetovanja putem besplatne telefonske linije “Plavi telefon”.

“Radi uspostavljanja odnosa povjerenja sa djetetom, dobro je da bude pod krovom jedne organizacije u kojoj vlada uvažavanje i povjerenje, i gdje se poštuje princip participacije, kao i politika zaštite koja je u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta”, objašnjava Mirkovićeva Srni.

Ona napominje da u Republici Srpskoj, kao ni u BiH, ne postoji sigurna kuća koja je namijenjena isključivo za djecu. “Otvaranjem sigurne kuće ovog tipa tretman će biti prilagođen uzrastu djece i biće primjenjivan individualni pristup svakom djetetu”, poručuje Mirkovićeva.

Otvaranje sigurne kuće planirano je u saradnji sa Centrom za socijalni rad Banjaluka, koji je za potrebe ovog projekta ustupio prostor na korištenje Udruženju “Nova generacija”.

Prostor je namjenski pravljen da bi prema svim standardima odgovarao smještaju djece, pa je u potpunosti opremljen i funkcionalan.

Mirkovićeva napominje da je prva sigurna kuća za djecu počela sa radom 1. juna i može da primi 14 mališana. Sa njima će raditi vaspitači, socijalni radnici i psiholozi, koji već imaju iskustva u radu sa ovim kategorijama djece.

U Sigurnu kuću već je smješteno jedno dijete, a u toku narednih nekoliko dana očekuju još dvoje.

Udruženje “Nova generacija” od 2004. godine bavi se zaštitom i unapređenjem prava maloljetnika u okviru različitih projekata, a svoje aktivnosti je najvećim dijelom usmjerilo na problem nasilja i eksploataciju djece, kako kroz preventivne programe tako i kroz direktnu pomoć i podršku ovim kategorijama djece.

Maša Mirković, povodom Međunarodnog dana djece žrtava nasilja, ističe da je Konvencija o pravima djeteta najvažniji pravni okvir za zaštitu djece.

Uprkos tome što je BiH potpisnik ove konvencije, nasilje nad djecom je često, a adekvatna reagovanja izostaju. Istraživanje UNICEF-a, koje je obavljeno 2012. godine, pokazalo je da je svako četvrto dijete u BiH žrtva nekog oblika nasilja.

“Batinanje djece smatrano je /a, nažalost, još i sada je tako/ ‘vaspitnom metodom’. Problem fizičkog, emocionalnog i seksualnog zlostavljanja djece prisutan je manje-više u svim sredinama, ali se vrlo često skriva i drži u tajnosti”, upozorava Mirkovićeva.

Mnogi o tome ne žele da govore, jer je to “teška tema”, a da se često gleda i kao nešto što je – sramota.

“Važno je da reagujemo, da zajednički dignemo glas protiv nasilja nad djecom, ali da osnažimo i samu djecu da nasilje prijave. Samo na taj način možemo da utičemo na smanjenje ove nepoželjne pojave”, ističe Mirkovićeva za Srnu.

(Mondo/Intermezzo)

Related posts:

Ostavite komentar »