PR u BiH: Loš imidž zbog nestručnog kadra i nepostojanja strukovnog udruženja

06/03/2013 0
PR u BiH: Loš imidž zbog nestručnog kadra i nepostojanja strukovnog udruženja

U istraživanju o stanju PR profesije u BiH, koje je realizovala agencija PRIME Communications, učestvovalo je 115 PR praktičara.

Rezultati istraživanja pokazali su da 63,5 % ispitanika ima više od 5 godina iskustva u ovom poslu, a da je 36,5 % njih prije toga radilo u novinarstvu.

Ispitanici su identifikovali da uspješan PR-ovac treba da ima dobre komunikacione vještine i javni nastup, da poznaje i razumije biznis, te da razvija menadžerske vještine.

“Realizovali smo treće istraživanje sa PR praktičarima kako bi imali pregled šta se sve promijenilo u posljednjim godinama, u kojem pravcu se struka u Bosni i Hercegovini razvija, te sa kojim se izazovima svakodnevno susrećemo u praksi. Nadamo se da će ovi podaci pomoći u unapređenju PR struke.  Kada postanemo svjesni gdje se trenutno nalazimo, možemo dobiti i jasniju viziju u kojem pravcu struka treba da ide kako bi zaista bila posmatrana kao strateška funkcija u svojim organizacijama”, istakla je Lejla Brčaninović, PR direktorica agnecije PRIME Communications.

Iako skoro svi ispitanici (97,4 %) smatraju da PR menadžer treba da učestvuje u donošenju strateških odluka, samo 36,5 % ima priliku da to zaista i radi.

Dva glavna razloga za loš imidž PR-ovaca su nestručan kadar, te nepostojanje strukovnog udruženja. Ispitanici i dalje najviše sarađuju sa dnevnim novinama, a od novijih komunikacijskih kanala najviše koriste službene web stranice.

Kao i prethodnih godina ispitanici (56 %) su odgovorili da se najviše bave odnosima s medijima, te da su najveći problemi nedostatak finansijskih sredstava i nerazumijevanje važnosti odnosa s javnošću od strane menadžmenta.

73% ispitanika navelo je da pored zaduženja koje obavljaju kao osobe za odnose s javnošću u svojoj organizaciji, obavljaju i druge funkcije i obaveze koje nisu direktno vezane za PR.

Rezultate istraživanja možete pogledati na http://prime.ba/stanje-pr-profesije-u-bih-2013/

(Intermezzo)

 

Ostavite komentar »