15 doktorskih mjesta u Njemačkoj

eignungstest20081004122653

Ovaj Međunarodni program kombinuje istraživački rad iz odsjeka medicine, biologije i hemije, na otkrivanju molekularnih interakcija patogena sa ćelijskim barijerama i abiotskim površinama.

Trogodišnji doktorski program obezbjeđuje odlične mogućnosti u molekularnoj i celularnoj biologiji, biohemiji, infektologiji, mikrobiologiji i molekularnoj biomedicini, uz dodatne obuke sa nekoliko programa.
Kandidati počinju 1. oktobra 2012. godine sa radom (5 doktorskih mjesta), odnosno 1. januara 2013. godine (10 doktorskih mjesta).

Rok za prijavu aplikacija je 1. jun 2012. godine (za 5 doktorskih mjesta), odnosno
1. septembar 2012. godine (za doktorante koji počinju u januaru).

Ovaj Međunarodni program kombinuje istraživački rad iz odsjeka medicine, biologije i hemije, na otkrivanju molekularnih interakcija patogena sa ćelijskim barijerama i abiotskim površinama. Trogodišnji doktorski program obezbjeđuje odlične mogućnosti u molekularnoj i celularnoj biologiji, biohemiji, infektologiji, mikrobiologiji i molekularnoj biomedicini, uz dodatne obuke sa nekoliko programa.

Međunarodni doktorski program nudi kandidatima obrazovni program koji se izvodi na engleskom jeziku uključujući kurseve iz eksperimentalnih tehnika. Seminare organizuju vodeći međunarodni naučnici.

Rok za prijavu aplikacija: 1. jun 2012. godine

SAMO ELEKTRONSKE PRIJAVE!

Više informacija na: http://zmbe.uni-muenster.de/GRK1409

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>