Poziv na prezentaciju stipendija Evropskog Foruma Alpbach 2012.

efa_logo

Inicijativna grupa Alpbach Sarajevo organizira prezentaciju stipendija i trening “Kako napisati prijavu za EFA” za European Forum Alpbach 2012, koji se održava u periodu od 16.08 – 01.09.2012. godine, na temu: “Očekivanja – budućnost mladih.”

Prezentacija Foruma i trening “Kako napisati prijavu za EFA” održat će se u utorak, 17. aprila sa početkom u 18h, u sali 9 Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

European Forum Alpbach (EFA) je jedna od najuglednijih evropskih interdisciplinarnih konferencija koja se organizuje u selu Alpbach (Austrija) svake godine od 1945. Forum Alpbach okuplja Nobelovce, profesore, eksperte, političare, kao i mlade ljude kroz program stipendiranja studenata.

Formalna struktura EFA obuhvata tri velike cjeline: Seminar Week (sedmicu intenzivnih kurseva/seminara sa najaktuelnijim temama), Ljetnu školu evropskih integracija, te višednevne simpozijume iz raznih oblasti (ekonomija, zdravstvo, tehnologija itd.). Iako je program podijeljen na simpozijume i ljetne škole, Forum podržava prijave za cijeli događaj.

“Za program stipendiranja za Forum mogu se prijaviti svi studenti ili diplomci do 30 godina starosti. Stipendije pokrivaju smještaj sa doručkom, troškove učešća i, u pojedinim slučajevima, džeparac. Poziv za prijave za program stipendiranja otvoren je do 8. maja, a za više informacija posjetite www.alpbach.org , www.igas.ba ili IGAS – Inicijativna Grupa Alpbach Sarajevo Facebook fan page”, navodi se u dopisu Inicijativne Grupe Alpbach Sarajevo (IGAS).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>