Poziv za Akademiju političkog liderstva

politics

Sarajevo, 29. juni – 5. juli 2012.
Rok za prijavu: 5. juni 2012.

Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, nepolitička i neprofitna organizacija koja ima
za cilj promociju aktivnog građanstva kroz političku edukaciju i zalaganje za ljudska
prava. Cilj organizacije jeste jačanje političke participacije mladih ljudi te unapređenje
rodne ravnopravnosti. Politički sistem BiH je komplikovan i mladi političari/ke nisu
dovoljno zastupljeni/e u političkim strukturama niti imaju mogućnost donošenja
odluka. U sklopu prve Akademije političkog liderstva želimo da poboljšamo
kapacitet mladih ljudi afirmisanjem liderskih vještina, s ciljem da se ojača njihovo
učešće u političkom životu u BiH. Važna komponenta ove akademije jeste
participacija žena u politici, tako da će neki od modula Akademije biti posvećeni
upravo ovom pitanju.

Ko može učestvovati?

Konkurs je otvoren za mlade (između 20 i 30 godina) koji aktivno učestvuju u
politici u različitim strankama u BiH ili imaju takvu namjeru. Prijaviti se takođe
mogu predstavnici/e iz nevladinog sektora koji/e aktivno rade na političkim temama.
Ohrabrujemo naročito aplikacije mladih političarki i aktivistkinja koje dolaze iz
manjih bh. gradova.

Šta vam nudimo?

Učesnici/e Akademije će imati priliku upoznati emininentne političarke iz izvršne i
zakonodavne vlasti u BiH i evropskih zemalja. Predavači/ce Akademije dolaze iz
BiH, Hrvatske, Mađarske i Srbije, te imaju višegodišnje iskustvo u akademskom,
političkom i društvenom radu. Akademija političkog liderstva, u trajanju od sedam
punih dana, pokriće teme koje se tiču političkog sistema BiH, ljudskih prava,
ustavnih reformi, državnih finansija, lokalne samouprave, izbora, obrazovanja,
medija, evro-atlantske integracije BiH, te pitanja liderskih vještina. Organizatori
preuzimaju putne troškove, kao i troškove za smještaj i ishranu. Svi/e učesnici/ce
dobiće potvrdu o uspješnom učešću na Akademiji.

Kako se prijaviti?

Prijava, koja se sastoji od biografije (maks. 2 strane, sadrži ime i prezime, pune
kontakt podatke i sve relevantne informacije o obrazovanju, poslovnom iskustvu itd.) i
motivacionog pisma (maks. 2 strane, sadrži informaciju o razlogu prijave, da li je
osoba koja se prijavljuje aktivni/a član/ica neke političke stranke ili je predstavnik/ca
nevladine organizacije u BiH i na koji način planira koristiti stečeno znanje) se šalju
do 5. juna 2012. na: alma@soc.ba. Na ovaj mail možete slati i sva pitanja koja
imate. O rezultatima konkursa prijavljeni/e će biti obaviješteni/e do 8. juna 2012.
godine, a ukupno ćemo pozvati 30 učesnika/ca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>