PIM Univerzitet potpisao Ugovor o akreditaciji

PIM univerzitet

Univerzitet za poslovni inženjering i manadžment Banja Luka je prva visokoškolska ustanova koja je, dana 29.12.2011. godine, predala Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske Prijavu za akreditaciju.

U skladu sa provođenjem postupka akreditacije visokoškolskih ustanova, dana 11.07.2012. godine, potpisan je i Ugovor o provođenju postupka akreditacije. Ugovor su potpisali prof. dr Miroslav Bobrek, kao predstavnik Agencije za akreditaciju, i Ilija Džombić, kao predstavnik PIM Univerziteta.

Potpisivanje ovog Ugovora je značajno za nastavak postupka akreditacije PIM Univerziteta od strane Agencije i važan koraka ka uspješnom okončanju ove procedure. Potpisivanjem Ugovora ulazimo u 3., najznačajniju fazu procesa akreditacije, a to je sprovođenje eksterne evaluacije od strane komisije međunarodnih i domaćih eksperata. Univerzitet je uspješno prošao prethodne dvije faze, a to je sproveden postupak samoevaluacije po Kriterijima kvaliteta propisanim od strane Agencije i ispunjavanje uslova za sprovođenje akreditacije Univerziteta. Okončanje 3. faze postupka je moguće očekivati do mjeseca novembra ove godine, što znači da bi do kraja 2012. godine trebao biti završen ukupan postupak, čiji je krajnji rezultat Rješenje o akreditaciji Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>