Produženje upisnih rokova na fakultetima?

Univerzitet-Sarajevo

Očekujemo odluku Senata, kaže Nurković, te podsjeća da je ovo odluka najprije Ministarstva, pa tek onda Sarajevskog univerziteta

U Studentskom parlamentu su na propuste ukazali prije mjesec

Prema informacijama koje smo do sada imali, upisivanje četvrte ili po Bolonji prve godine II ciklusa studija predviđeno je za septembar.

Na fakultetima u sklopu Univerziteta Sarajevo predviđeni rok za upis studenata nakon kolektivnog godišnjeg odmora završio je jučer. Dok je na nekim visokoškolskim ustanovama rok za upis deset dana, na fakultetima, poput Političkih nauka, on traje petnaest dana. Međutim, šta je sa onim studentima koji nisu završili diplomske radove, a namjeravaju upisati i master-studij, te samo čekaju da polože ispit u septembarskom roku? Valja uzeti u obzir i da je upis u narednu godinu studija uvijek u septembru, kada i zvanično počinje nova akademska godina.

Dobili obećanje

- Mi smo Senatu UNSA ukazali na ovaj problem još prije mjesec, prije kolektivnih godišnjih odmora. Studenti nisu u stanju stići izaći na septembarske rokove i diplomirati pa da se upišu na master-studij. Odgovor koji smo dobili je da su septembarski rokovi predviđeni samo za one kojima je ostao jedan, najviše dva ispita, te imaju spreman diplomski rad. Jer u većini situacija nemoguće je da profesori uzimaju studente za izradu diplomskog rada dok je upis u toku, istakao je Ahmed Nurković, predsjednik Studentskog parlamenta UNSA.

Iz SPUS-a su istakli da je upis za septembarski rok prekratak za sve studente kojima su ostali ispit ili dva, te da zaista ne postoje šanse da do 15. septembra studenti završe sve obaveze.

- Iz Senata smo dobili obećanje da će se ovaj rok produžiti, tako da će odluka biti poznata u narednim danima, dodaje Nurković, te naglašava da je ovo odluka Ministarstva za obrazovanje pa tek onda Univerziteta u Sarajevu. Ukoliko dođe do produženja rokova za upis, oni neće biti duži od 15 dana, a svi dodatni rokovi za polaganje ispita su predviđeni za posljednju sedmicu augusta i najdalje prve dvije sedmice septembra.

Poseban status

Kada je riječ o šehidskim porodicama, one imaju poseban status, kao i određenu kvotu, odnosno broj mjesta koja moraju ispuniti na fakultetima, podsjeća Nurković.

A do tada se studenti na fakultetima mogu obratiti studentskim službama ili putem web stranica, dok konačna odluka ne bude poznata. Sve do zasjedanja Senata prijave na konkurs za upis podnose se fakultetima od 22. augusta do 15. septembra 2012. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>