Mreže mladih za zagovaranje borbe protiv diskriminacije

759855f009a0d0648a7f1891cb53cac6_resized

28. – 29.10. 2011. godine
Zgrada Rektorata – Unirverzitet u Banja Luci
(Kampus)

Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders, organizirat će u periodu od 18.-29.10.2011. godine trening u sklopu djelovanja Mreže mladih za zagovaranje borbe protiv diskriminacije (Youth Anti-discrimination Advocacy Network). Riječ je o treningu koji će biti organiziran u saradnji sa istaknutim predavačima iz pravne oblasti djelovanja protiv diskriminacije, kao i stručnjaka za pitanja istraživanja, zagovaranja i javnog djelovanja u polju ljudskih prava. Na treningu će učestvovati studenti Univerziteta u Banja Luci, a svi učesnici treninga će dobiti i certifikate.
Osim u Banja Luci trening će se u periodu septembar – decembar 2011. godine održati još u Mostaru, Tuzli, Bihaću, Brčkom i Sarajevu.
Osnovni cilj treninga jeste upoznati mlade ljude za Zakonom o zabrani diskriminacije, dok će glavni segmenti treninga biti:
1) Krivična djela počinjena iz mržnje
2) Praksa u sankcioniranju diskriminacije i kršenja ljudskih prava u BiH
3) Debata o diskriminaciji u lokalnoj zajednici
4) Domača rješenja i pitanje harmonizacije zakona u oblasti diskriminacije
5) Razvijanje vještina mladih u zagovaranju – javne politike
6) Razvijanje vještina mladih u zagovaranju – odnosi sa javnosću i promocija zaštite ljudskih prava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>