„Studenti u susret nauci“- StES 2012

88c2de46a9

U Banja Luci će se od 21. do 24. novembra 2012. godine održati 5. naučno-stručni skup „Studenti u susret nauci“- StES 2012 sa međunarodnim učešćem, s ciljem unapređenja naučno-istraživačkog rada studenata i razmjene studentskih iskustava.

Očekuje se učešće oko 150 studenata iz BiH i zemalja regiona, a biće predstavljeno oko 100 radova iz šest naučnih oblasti (inženjerstvo i tehnologija, medicinske i zdravstvene nauke, društvene nauke, humanističke nauke, prirodne i poljoprivredne nauke).
Peti naučno-stručni skup se održava u organizaciji Studenstkog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnologije, Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva porodice, omladine i sporta, Univerziteta u Banjoj Luci i Grada Banjaluka.
Planirana su i predavanja eminentnih stručnjaka iz svake naučne oblasti o temama koje su aktuelne i od interesa za studente.
Cilj skupa je predstavljanje studentskih naučno-istraživačkih radova javnosti i afirimisanje studenata, razmjena iskustava među studentima koji se bave naučno-istraživačkim radom na našem prostoru a i šire, saradnja sa univerzitetima iz okruženja i EU, sticanje novih znanja i vještina, razvoj kongresnog turizma kroz posjete kulturno-istorijskim spomenicima RS, promocija Univerziteta i Republike Srpske u svijetu.
Poseban značaj predstavlja i objavljivanje Zbornika radova koji su prezentovani prošle godine i time omogućiti studentima da svoja naučna istraživanja predstave široj naučnoj i akademskoj zajednici.

Studenti (sva tri ciklusa) zainteresovani za učešće na StES 2012 mogu prijaviti svoje radove do 30. oktobra 2012. godine.
Više informacija možete pronaći na sljedećem sajtu www.stes.rs.ba

(StudentINFO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>