Okrugli sto: Identitet, multikulturalizam i strah od drugog

mladi

Hotel Saraj, Sarajevo, 28. oktobar 2011.

U Sarajevu će se, u okviru projekta Diskursi – društvo, religija, kultura, u petak 28. oktobra sa početkom u 10h, održati okrugli sto na temu Identitet, multikulturalizam i strah od Drugog.

Sastavni dio projekta je i časopis čije je izdavanje inicirala grupa predavača/ica sa različitih BiH univerziteta, a uz podršku Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina i Ambasade kraljevine Norveške u BiH. Projekat je nastao u namjeri da se uspostavi dijalog koji bi, afirmacijom razlike, ukazao na prevaziđenost podjela u BiH. Utoliko se i uzima za bitno tematizirati pitanje odnosa moći i diskursa u sferi politike, religije i kulture u društvima koja se, u sebi noseći traumu konflikata, suočavaju sa iskustvom ekonomske i ideološke tranzicije.

Okrugli sto predstavlja pokušaj da se razgovorom otvori proces razumijevanja mehanizama proizvodnje (ne)moći i isključivosti koji kontinuirano inhibiraju kritičke potencijale našeg društva. S tim u vezi, preispitivanje strategija kulturne politike identiteta i multikulturalizma kao teorijsko-praktičkog modela uređivanja različitosti vodi, i preko ovog razgovora, mogućnosti da se prepoznaju oblici prisustva straha od Drugog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>