Pobjeda studenata

pobjeda-studenata

Na sastanku u Ministarstvu obrazovanja dogovoreno da će Zakon biti izmijenjen u njihovu korist – Samofinansirajući studenti i dalje će se moći prebaciti na budžet

Zadovoljni ishodom razgovora

U organizaciji Unije studenata Univerziteta u Tuzli jučer je u prostorijama Medicinskog fakulteta održan hitan sastanak kojem je prisustvovalo oko 500 studenata, a povodom prijedloga Vlade Tuzlanskog kantona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Studenti su se žalili na izmjene članova 104. i 125. Zakona o visokom obrazovanju, koje bi, prema njihovom mišljenju, bile novo cijeđenje novca od studenata i njihovih roditelja.

Pritisak urodio plodom

No, nakon pritiska javnosti, ali i studenata, Ministarstvo obrazovanja je odlučilo saslušati studente. Jučer ujutro je u Ministarstvu održan sastanak na kojem je studentima obećano da će prijedlog biti izmijenjen u korist studenata.

“Što se tiče člana 104, u Ministarstvu je dogovoreno i sa predsjednikom Skupštine TK-a da se taj član mijenja u korist samih studenata. Dakle, mi smo uspjeli postići dogovor i kompromis koji zadovoljava Uniju studenata, ali i Ministarstvo u možda nekom manjem pogledu nego nas. Recimo da smo u tome pobjednici”, kazao je jučer nakon sastanka Nedžad Hodžić, predsjednik Unije studenata Univerziteta u Tuzli.

Kada je u pitanju član 125, on se, prema riječima Hodžića, odnosi na studente koji su upisali samofinansirajući studij. Oni, prema trenutnom zakonu, kada očiste godinu ili daju uslov, mogu preći na budžet i narednu godinu plaćati 100 maraka. No, Vlada je to željela da ukine, te ako student samo jednom obnovi godinu, da do kraja studija nema pravo da se vraća na budžet.

„U članu 125. uspjeli smo spasiti sve naše studente, koji su se upisali kao samofinansirajući, a poslije su prešli na budžet da ostaju na budžetu do kraja studiranja ili kada obnavljaju. S tim da ne smiju obnoviti treći put. Mi ne štitimo loše studente, nego smo ovdje pokazali stav i štitimo interese svih studenata, naročito onih najboljih”, kazao je Hodžić.

No, sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona se održava danas, a jedina tačka dnevnog reda je izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona. Na sjednici će se vidjeti da li će Ministarstvo, ali i poslanici, zaista uvažiti zahtjeve nekoliko hiljada studenata.

Rektorov zahtjev

I Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli, uputio je zahtjev Skupštini TK-a i svim strankama da se ne izjašnjavaju o tekstu prijedloga izmjena i dopuna Zakona u visokom obrazovanju.

“Akademska zajednica, sindikati i studenti nisu bili uključeni u proces donošenja prijedloga koji je na dnevnom redu Skupštine TK-a. Ovakvim postupanjem derogira se demokratski princip javne rasprave. Prijedlogom se mijenjaju ukupno 23 člana Zakona o visokom obrazovanju, od kojih je u javnoj raspravi bilo samo 11 izmjena članova važećeg zakona o visokom obrazovanju TK-a”, kazao je Halilović.

(Oslobođenje)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>