Poziv studentima da apliciraju za program ferijalnog rada u Njemačkoj

deutsche_flagge

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u međunarodnom i stručnom zapošljavanju (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke svake godine tokom ljetnog raspusta organizira Program ferijalnog rada za redovne studente univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Prema postignutom dogovoru između pomenutih partnera, za 2013. godinu je odobrena kvota od 200 studenata iz Bosne i Hercegovine koji će sudjelovati u programu, od čega 1/3 studenata upisanih na univerzitete u Republici Srpskoj i 2/3 studenata upisanih na univerzitete u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Preduvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati

 Pravo apliciranja imaju samo redovni studenti upisani:
a) u prvu, drugu i treću godinu studija, ako se radi o četverogodišnjem studiju,
b) u prvu i drugu godinu studija, ako se radi o trogodišnjem studiju,i
c) studenti prve godine drugog ciklusa studija (ako se radi o dvogodišnjem studiju) i
d) studenti prve godine viših škola.
 Studenti moraju biti starosne dobi od 18 do 35 godina.
 Moraju odlično ili vrlo dobro poznavati njemački jezik (najmanje 3 godine učenja jezika).
 Studenti sa radnim iskustvom će imati prednost.
 Studenti koji navedu da imaju vozačku dozvolu, trebaju biti sposobni da upravljaju odgovarajućim vozilom.
 Studenti moraju biti voljni da rade najmanje dva mjeseca u Njemačkoj (maksimalan period zaposlenja je tri mjeseca).
 Spremnost za fleksibilnost, prostornu pokretljivost i rad bilo gdje u Njemačkoj.
 U obzir se neće uzimati kandidati koji zahtijevaju da rade u nekom određenom gradu ili regiji.

Procedura apliciranja

Zainteresirani studenti, koji ispunjavaju navedene uvjete, mogu se prijaviti na slijedeći način:
 studenti sa univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljuju se prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
 studenti sa univerziteta u Republici Srpskoj prijavljuju se prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
 studenti iz Brčko Distrikta BiH koji studiraju u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Republici Srpskoj mogu se prijavljivati prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje, odnosno filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske ili Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Studenti se mogu prijavljivati i direktno preko partnerskog ureda ZAV-a u Bosni i Hercegovini:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Đoke Mazalića 3
71000 Sarajevo
Kontakt osobe:
Merima Planinčić (e-mail: merima.planincic@arz.gov.ba, tel.: 033-560-354) Spomenka Došenović (e-mail: spomenka.dosenovic@arz.gov.ba, tel.: 033-550-295)

Napomena: Prilikom apliciranja studenti trebaju navesti naziv i sjedište fakulteta, dužinu trajanja studija izraženu u semestrima i zadnji ovjereni semestar i ostaviti svoje kontakt podatke (telefon i e-mail adresu) kako bi mogli biti pozvani na testiranje.

Studenti se mogu prijavljivati do petka, 07.12.2012. godine nakon čega će biti pozvani na testiranje iz poznavanja njemačkog jezika koje će se obaviti u drugoj polovini decembra 2012. godine u prostorijama Agencije za rad i zapošljavanje, a o tačnom datumu testiranja će biti naknadno obaviješteni. Potrebno je da studenti sa sobom ponesu ličnu kartu i indeks, u protivnom neće moći pristupiti testiranju.
Studenti će biti testirani iz slijedećih oblasti:
 sposobnost čitanja,
 sposobnost pismenog izražavanja,
 sposobnost slušanja i razumijevanja,
 sposobnost konverzacije.

Prijavna dokumentacija

Studenti koji polože test poznavanja njemačkog jezika i ispune ostale navedene uvjete, popunjavaju dva originalna prijavna obrasca (Bewerbungsbogen) i dostavljaju uvjerenje o upisu na fakultet (Immatrikulationsbescheinigung), popunjeno i ovjereno od strane fakulteta.
ZAV će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju poslanu od strane partnerskog ureda u Bosni i Hercegovini – Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Potpunu prijavu čine:

 2 prijavna obrasca (Bewerbungsbogen),
 2 slike (format za pasoš/putovnicu),
 uvjerenje o upisu na fakultet (Immatrikulationsbescheinigung), popunjeno i ovjereno od strane fakulteta,
 certifikat o poznavanju njemačkog jezika, popunjen i ovjeren potpisom i pečatom ispitivača – profesora njemačkog jezika.

Studenti koji već poznaju nekog poslodavca u SR Njemačkoj, koji ih želi zaposliti tokom ljetnog raspusta, ne mogu se prijaviti preko ovog programa, već preko programa posredovanja za poznatog poslodavca. U tom slučaju poslodavac ZAV-u direktno prijavljuje poznatog studenta. ZAV za uzvrat šalje potrebne formulare direktno poslodavcu.

(StudentINFO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>